Program

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programfüzet megtekintése/letöltése

Agria Media 2017, ICI 15
Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás
Eger, október 11–13.

tervezett programja

A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum „A” épület

2017. október 11. (szerda, 0. nap)

13:00–16:00 Workshopok (A/213)

LEGO foglalkozás gyerekeknek és pedagógusoknak

  • Bányai Júlia Gimnázium (Kecskemét): Robotika, a XXI. század tudománya az oktatásban (A/213)
14:00–15:00  Workshopok (A/112)

Promethean interaktív tábla bemutató

15:00–16:00 Workshopok (A/112)

Balázs-diák Kft „Ügyesedni”című, Digitális Jólét program oktatási különdíját nyert szoftvercsomag bemutatója

16:00–18:00 Workshopok (A/206) – Zártkörű rendezvény
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési–értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (EFOP 3.2.15 – VEKOP 17.) kerekasztal–beszélgetés (Oktatási Hivatal, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Kutatóintézet, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézet képviselői)
13:00–18:00 Kiállítók (Aula, földszint, 1., emelet)

  • ARDE Hungary Kft.(földszint)
  • Balázs-diák Kft (földszint)
  • Promethean (A/216-os teremmel szemben lévő kis aula)
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató

 

2017. október 12. (csütörtök, 1. nap)

8:00–17:00 Regisztráció (Aula, földszint)
09:30–09:45 Kiállítás megnyitó (Aula, földszint)

  • Nádasi András (Eszterházy Károly Egyetem, ny. egyetemi docens)
10:00–10:40 Konferencia megnyitó (Díszterem A/201, 1. em.)

Köszöntőt mond:

  • Liptai Kálmán (Eszterházy Károly Egyetem rektora)
  • Habis László (Eger Megyei Jogú Város polgármestere)
  • Komenczi Bertalan (Eszterházy Károly Egyetem, professor emeritus)
10:40–11:25 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Komenczi Bertalan
Horváth Ádám (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft., divízióvezető) – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szerepe a digitális oktatás elterjesztésében
11:25–12:10 Maria José Loureiro (University of Aveiro) Digital Technologies and Learning in Portugal: National Projects and Case Studies
12:1013:20 Ebéd (Macok Bisztró és Borbár – Eger, Tinódi Sebestyén tér 4.)
13:20–14:05 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Komenczi Bertalan
Loboda Zoltán (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft., vezető szakpolitikai elemző)

A DPMK tevékenységei a 3.2.15 projektben

11:00–13:00 Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Informatikai albizottságának ülése.
(A/206, 1. em.)
Elnök: Forgó Sándor
Újmédia tanulmánykötet bemutató (Forgó Sándor) és MOODLE használtatás tapasztalatai
13:20–15:20 Előadások szekciónként (A/213, 1. em.)
I. szekció
Szekcióvezető: Murányi Zoltán

Digitális taneszköz fejlesztési modellek és beválás vizsgálatok a közoktatásban

Érsek Attila– attilaersek@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem NTDI
A történelmi kritikai gondolkodás kognitív elemeinek fejlesztési, tesztelési lehetőségei értelmező képelemzés segítségével web 2.0–ás tanulási környezetben

Holl András – holl.andras@konyvtar.mta.hu – MTA Könyvtár és Információs Központ
Újragondolt repozitóriumok

Molnár György – molnar.gy@eik.bme.hu – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék Tanárképző Központ
Saját IKT és mobilkommunikációs eszközök élményalapú használatának lehetőségei felsőoktatási környezetben

Janurikné Soltész Erika – j.soltesz.erika@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztését célzó digitális tananyag összehasonlító hatékonyságvizsgálata

Ládiné Szabó Tünde Julianna – ladine.szabo.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép–, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Hasznos társ az oktatásban: Tankockázzunk együtt!

Murányi Zoltán – muranyi.zoltan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Okostelefon tanórai használata a közoktatásban és a felsőoktatásban

14:05–15:25 Előadások szekciónként (A/201 Díszterem, 1. em.)
II. szekció
Szekcióvezető: Mező Ferenc

Személyes tanulási környezetek az oktatásban

Pántya Róbert – pantya.robert@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Algoritmikus robot–gimnasztika

Mikó Attiláné – miko.attilane@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Játékosítás–Okostelefon okosan

K. Nagy Emese – k.nagy.emese@t–online.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A digitális eszközök helye a Komplex Alapprogram tanóráin

Mező Ferenc – mezo.ferenc@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar
Médiainformatikai eszközök alkalmazása a hátrányos helyzet kompenzációjában

15:25–15:45 Kávészünet
15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/213 1. em.)
III. szekció
Szekcióvezető: Stóka György

Technológiai környezet az oktatásban

Farkas Anett – perszona89@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
A tevékenységközpontú oktatástervezés hatékonysága a kommunikációs kompetenciafejlesztésben

Koltay Tibor – koltay.tibor@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A kritikai információs műveltség pedagógiai útjai

Nagy György – nagy.gyorgy@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus
A technológiai környezet és az alsó tagozatos környezetismeret oktatás

Kvaszingerné Prantner Csilla – kvaszingerne.prantner.csilla@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Emri Zsuzsa – emri.zsuzsanna@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Hogyan támogatható a tanulás vizsgálata Emotiv EPOC EEG eszközzel

Erdélyi Balázs – bazsi1866@gmail.com – Bíró Csaba – csaba.biro.ekf@gmail.com – Kovásznai Gergely – kovasznai.gergely@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Szenzorhálózatok optimalizálása és verifikációja formális módszerekkel

Kurják Viktória – kurjak.viktoria@uni–eszterhazy.hu – Szugyiczki Csaba – szugyiczkicsaba@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Mobil alkalmazás fejlesztése az OpenBioMaps projekt keretében

15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/112 földszint)
IV. szekció
Szekcióvezető: Forgó Sándor

Az információs társadalom neveléstudományi aspektusai II.

Dancsó Tünde – dancso.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Informatikai jellegű szakmai programkövetelmények elemzése

Dávid Mária – david.maria@uni–eszterhazy.hu – Estefánné Varga Magdolna estefanne.varga.magdolna@uni–eszterhazy.hu
Az IKT használat hatása a tanulásra és a pszichés működésre

Lengyelné Molnár Tünde – lengyelne.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítményértékeléstől a humánteljesítmény támogatásig

Racsko Réka – racsko.reka@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem. Médiainformatika Intézet – Herzog Csilla – herzog.csilla@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A médiatudatosság fejlesztésének lehetőségei a digitális átállás korában

Tengely Adrienn – tengely.adrienn@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Az autonóm tanulás típusai történelmi források tükrében

Forgó Sándor – forgo.sandor@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A levelező oktatástól a távtanuláson át, a közösségi tartalomszervezésig és tanulásig. Egy kísérleti kurzus tapasztalatai

15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/201 Díszterem, 1. em.)
V. szekció
Szekcióvezető: Nádasi András

Az e-, és m-learning rendszerek jelentősége a felsőoktatásban I.

Abonyi–Tóth Andor – abonyita@inf.elte.hu – ELTE Informatikai Kar -Tóth–Mózer Szilvia – szilvia.toth–mozer@rk.elte.hu – ELTE Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
A Canvas LMS használatának tapasztalatai az ELTE képzéseiben

Czeglédi László – czegledi.laszlo@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Adaptív tanulási környezetek könyvtári támogatása a felsőoktatásban

Kovács Cintia – kcintia91@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem NTDI
Az elektronikus tanulási környezetben szerzett tapasztalat mint az online tanulói eredményességet meghatározó tényezők egyike

Vágvölgyi Csaba – vagvolgyi.csaba@gmail.com – Debreceni Egyetem
Learning Analytics a Moodle LMS–ben

Zörög Zoltán – zorog.zoltan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
ERP oktatási modell e–learning tananyagokkal

Nádasi András János – nadasia@ektf.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Humán teljesítménytechnológia és oktatási rendszerfejlesztés a tanárképzés területén

19:00–22:00 Agria Média Díszvacsora (TISZK, Bartók Béla tér 4.)
08:00–17:00 Kiállítók (Aula, földszint)

  • Balázs-diák Kft.
  • Promethean
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató


2017. október 13. (péntek, 2. nap)

8:00–15:00 Regisztráció
9:00–09:45 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Kis–Tóth Lajos
Kis-Tóth Lajos (Eszterházy Károly Egyetem, ny. főiskolai tanár)

Az Agria Media szerepe az oktatástechnológia szemantikájában

09:45–10:30 Dóczi Tamás (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár)

“Utazás a koponyán belül.” Képalkotás az agyi kórfolyamatokról

10:30–11:15 Soós Sándor (Magyar Tudományos Akadémia, Tudománypolitikai és Tudományelemzési osztályvezető)

A Tudománymetria információtechnológiai trendjei és hatásuk a kutatási-felsőoktatási szférában

11:15–11:25 Kávészünet
11:15–12:45 Poszterbemutatók (Díszterem A/201 előtti tér, 1. em.)
11:25–12:45 Előadások szekciónként (Díszterem, A/201, 1. em.)
VI. szekció
Szekcióvezető: Komló Csaba

Softvaretechnology development of information systems

Borsi Balázs – borsi.balazs@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem -Szekszárdi Júlia – szekszardi.julia@gmail.com – Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE)
Knowledge creation for education: a filmmaking experience

Tudor Jebelean – Tudor.Jebelean@jku.at – RISC, Johannes Kepler University Linz, Austria – Gabor Kusper – gkusper@aries.ektf.hu – Esterhazy Karoly College, Eger, Hungary – Anna Medve – medve@almos.vein.hu – University of Pannonia, Veszprem, Hungary
Case Studies in Certified Software Development
Esettanulmányok a hitelesített szoftverfejlesztés területén

Ollé János – olle.janos@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet
The impact of activity–based instructional design on the development of critical thinking competence

Fodor Zoltán – zoltan.fodor.0708@gmail.com
Possible planning technique in content based instruction

11:25–12:45 Előadások szekciónként (A/112, 1. em.)
VII. szekció
Szekcióvezető: Racsko Réka

Az információs társadalom neveléstudományi aspektusai I.

Bernhardt Renáta – bernhardt.renata@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Az információs–kommunikációs technológia használatára irányuló hallgatói és gyakornoki attitűd vizsgálata

Dancsó Tünde – dancso.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az akkreditált informatikai továbbképzések tartalmi elemzése

Simándi Szilvia – simandi.szilvia@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Tanulókörök – közösségi tanulás

Racsko Réka – racsko.reka@unni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A személyes tanulási környezet keretei a professzionális felsőoktatásban

11:25–12:25 Előadások szekciónként (A/213, 2. em.)
VIII. szekció
Szekcióvezető: Tóthné Parázsó Lenke

Gamifikáció az oktatásban

Tóth László – toth.laszlo@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
A játékosítás használatának egyes jellemzői a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében

Mező Katalin – kata.mezo1@gmail.com – Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Különleges bánásmód és médiainformatika

Tóthné Parázsó Lenke – tothne.parazso.lenke@uni–eszterhazy.hu– Eszterházy Károly Egyetem
Értékelés–mérés tapasztalatai a pedagógiai gyakorlatban

12:45–13:45 Ebéd (Díszterem A/201 előtti tér, 1. em.)
13:4515:15 Előadások szekciónként (Díszterem A/201, 1. em.)
IX. szekció
Szekcióvezető: Stóka György

Az e–, és m–learning rendszerek jelentősége a felsőoktatásban II.

Hambalík Alexander – alexander.hambalik@stuba.sk – Institute of Computer Science and Mathematics FEI Slovak University of Technology in Bratislava -Marák Pavol – pavol.marak@stuba.sk – Institute of Computer Science and Mathematics FEI Slovak University of Technology in Bratislava
Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz

Koczka Ferenc – koczka.ferenc@uni–eszterhazy.hu
Tananyagfejlesztés informatikusok számára

Könczöl Tamás Balázs – ktb@skilldict.hu – SkillDict Kft. – Vitéz Gyöngyvér – vgy@skilldict.com – SkillDict Kft.
SkillToolkit adaptív eLearning megoldás, az igazolhatóan eredményes képzés megvalósításának eszköze

Bednarik László – bednarik.laszlo@uni–eszterhazy.hu
Az Informatikai képzés bővítése az Eszterházy Károly Egyetemen

13:4515:25 Előadások szekciónként (A/112, 1. em.)
X. szekció
Szekcióvezető:  Dani Erzsébet

A technológiai környezet kritikai megközelítése

Baják Imre – bajak.imre@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Baják Szabolcs – bajak.szabolcs@uni–bge.hu – Budapesti Gazdasági Egyetem – Gubán Ákos – guban.akos@uni–bge.hu – Budapesti Gazdasági Egyetem
Az információs rendszerek tervezésének elmélete és egy példa gyakorlati megvalósítására a közigazgatásban

Gábor Béla – gabor.bela@uni-eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Földvári István – Foldvari.Istvan@ofi.hu – Eszterházy Károly Egyetem –OFI
Okostankönyv: az újgenerációs tankönyvek digitális formátuma

Geda Gábor – geda.gabor@uni–eszeterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Virtuális látogatók – valóságos kísérletek

Mogyorósi Zsolt – mogyorosi.zsolt@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék  Virág Irén – virag.iren@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék
Eportfólió – mint tanári kompetenciákat fejlesztő eszköz?

Dani Erzsébet – dani.erzsebet@zimbra.inf.unideb.hu – Debreceni Egyetem Informatika Kar – Csernoch Mária – csernoch.maria@zimbra.inf.unideb.hu – Debreceni Egyetem Informatika Kar
A hiperfigyelmi információszerzéstől a mélyfigyelmi algoritmizálásig: a WSW–HY–DE

13:4515:25 Előadások szekciónként (213, 2. em.)
XI. szekció
Szekcióvezető: Tóvári Judit

Társadalmi igények és szükségletek transzverzális kompetenciái

Antal Péter – antal.peter@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Innovációk az általános iskolai olvasás–fejlesztésben

Göncziné Kapros Katalin – gonczine.kapros.katalin@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
STEM az oktatásban

Komenczi Bertalan – komenczi.bertalan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáselméleti reflexiók az információtechnológiai kihívásra

Pacsuta István – pacsuta.istvan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem –GTK
Választott értékek és közösségi oldalak felhasználásának kapcsolata

Dr. Tóvári Judit – judit.tovari5@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Digitális könyvtárak a tudományos kutatás és az oktatás szolgálatában. Az angolszász minta

15:2516:00  Záró plenáris előadás (Díszterem A/201, 1. em.)
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás