Programme

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Agria Media 2017, ICI 15
Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás
Eger, október 11–13.

tervezett programja

A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum „A” épület

2017. október 11. (szerda, 0. nap)

13:00–16:00 Workshopok (A/213)

LEGO foglalkozás gyerekeknek és pedagógusoknak

  • Bányai Júlia Gimnázium (Kecskemét): Robotika, a XXI. század tudománya az oktatásban (A/213)
14:00–15:00  Workshopok (A/112)

Promethean interaktív tábla bemutató

15:00–16:00 Workshopok (A/112)

Balázs-diák Kft „Ügyesedni”című, Digitális Jólét program oktatási különdíját nyert szoftvercsomag bemutatója

16:00–18:00 Workshopok (A/206) – Zártkörű rendezvény

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési–értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (EFOP 3.2.15 – VEKOP 17.) kerekasztal–beszélgetés (Oktatási Hivatal, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Kutatóintézet, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézet képviselői)

13:00–18:00 Kiállítók (Aula, földszint, 1., emelet)

  • ARDE Hungary Kft.(földszint)
  • Balázs-diák Kft (földszint)
  • Promethean (A/216-os teremmel szemben lévő kis aula)
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató

 

2017. október 12. (csütörtök, 1. nap)

8:00–17:00 Regisztráció (Aula, földszint)
09:30–09:45 Kiállítás megnyitó (Aula, földszint)

  • Nádasi András (Eszterházy Károly Egyetem, ny. egyetemi docens)
10:00–10:40 Konferencia megnyitó (Díszterem A/201, 1. em.)

Köszöntőt mond:

  • Liptai Kálmán (Eszterházy Károly Egyetem rektora)
  • Habis László (Eger Megyei Jogú Város polgármestere)
  • Komenczi Bertalan (Eszterházy Károly Egyetem, professor emeritus)
10:40–11:25 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Komenczi Bertalan
Horváth Ádám (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft., divízióvezető) – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szerepe a digitális oktatás elterjesztésében
11:25–12:10 Maria José Loureiro (University of Aveiro) Digital Technologies and Learning in Portugal: National Projects and Case Studies
12:1013:20 Ebéd (Macok Bisztró és Borbár – Eger, Tinódi Sebestyén tér 4.)
13:20–14:05 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Komenczi Bertalan
Loboda Zoltán (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft., vezető szakpolitikai elemző)

A DPMK tevékenységei a 3.2.15 projektben

11:00–13:00 Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Informatikai albizottságának ülése.
(A/206, 1. em.)
Elnök: Forgó Sándor
Újmédia tanulmánykötet bemutató (Forgó Sándor) és MOODLE használtatás tapasztalatai
13:20–15:20 Előadások szekciónként (A/213, 1. em.)
I. szekció
Szekcióvezető: Murányi Zoltán

Digitális taneszköz fejlesztési modellek és beválás vizsgálatok a közoktatásban

Érsek Attila– attilaersek@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem NTDI
A történelmi kritikai gondolkodás kognitív elemeinek fejlesztési, tesztelési lehetőségei értelmező képelemzés segítségével web 2.0–ás tanulási környezetben

Holl András – holl.andras@konyvtar.mta.hu – MTA Könyvtár és Információs Központ
Újragondolt repozitóriumok

Molnár György – molnar.gy@eik.bme.hu – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék Tanárképző Központ
Saját IKT és mobilkommunikációs eszközök élményalapú használatának lehetőségei felsőoktatási környezetben

Janurikné Soltész Erika – j.soltesz.erika@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztését célzó digitális tananyag összehasonlító hatékonyságvizsgálata

Ládiné Szabó Tünde Julianna – ladine.szabo.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép–, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Hasznos társ az oktatásban: Tankockázzunk együtt!

Murányi Zoltán – muranyi.zoltan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Okostelefon tanórai használata a közoktatásban és a felsőoktatásban

14:05–15:25 Előadások szekciónként (A/201 Díszterem, 1. em.)
II. szekció
Szekcióvezető: Mező Ferenc

Személyes tanulási környezetek az oktatásban

Pántya Róbert – pantya.robert@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Algoritmikus robot–gimnasztika

Mikó Attiláné – miko.attilane@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Játékosítás–Okostelefon okosan

K. Nagy Emese – k.nagy.emese@t–online.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A digitális eszközök helye a Komplex Alapprogram tanóráin

Mező Ferenc – mezo.ferenc@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar
Médiainformatikai eszközök alkalmazása a hátrányos helyzet kompenzációjában

15:25–15:45 Kávészünet
15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/213 1. em.)
III. szekció
Szekcióvezető: Stóka György

Technológiai környezet az oktatásban

Farkas Anett – perszona89@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
A tevékenységközpontú oktatástervezés hatékonysága a kommunikációs kompetenciafejlesztésben

Koltay Tibor – koltay.tibor@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A kritikai információs műveltség pedagógiai útjai

Nagy György – nagy.gyorgy@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus
A technológiai környezet és az alsó tagozatos környezetismeret oktatás

Kvaszingerné Prantner Csilla – kvaszingerne.prantner.csilla@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Emri Zsuzsa – emri.zsuzsanna@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Hogyan támogatható a tanulás vizsgálata Emotiv EPOC EEG eszközzel

Erdélyi Balázs – bazsi1866@gmail.com – Bíró Csaba – csaba.biro.ekf@gmail.com – Kovásznai Gergely – kovasznai.gergely@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Szenzorhálózatok optimalizálása és verifikációja formális módszerekkel

Kurják Viktória – kurjak.viktoria@uni–eszterhazy.hu – Szugyiczki Csaba – szugyiczkicsaba@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Mobil alkalmazás fejlesztése az OpenBioMaps projekt keretében

15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/112 földszint)
IV. szekció
Szekcióvezető: Forgó Sándor

Az információs társadalom neveléstudományi aspektusai II.

Dancsó Tünde – dancso.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Informatikai jellegű szakmai programkövetelmények elemzése

Dávid Mária – david.maria@uni–eszterhazy.hu – Estefánné Varga Magdolna estefanne.varga.magdolna@uni–eszterhazy.hu
Az IKT használat hatása a tanulásra és a pszichés működésre

Lengyelné Molnár Tünde – lengyelne.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítményértékeléstől a humánteljesítmény támogatásig

Racsko Réka – racsko.reka@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem. Médiainformatika Intézet – Herzog Csilla – herzog.csilla@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A médiatudatosság fejlesztésének lehetőségei a digitális átállás korában

Tengely Adrienn – tengely.adrienn@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Az autonóm tanulás típusai történelmi források tükrében

Forgó Sándor – forgo.sandor@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A levelező oktatástól a távtanuláson át, a közösségi tartalomszervezésig és tanulásig. Egy kísérleti kurzus tapasztalatai

15:45–17:45 Előadások szekciónként (A/201 Díszterem, 1. em.)
V. szekció
Szekcióvezető: Nádasi András

Az e-, és m-learning rendszerek jelentősége a felsőoktatásban I.

Abonyi–Tóth Andor – abonyita@inf.elte.hu – ELTE Informatikai Kar -Tóth–Mózer Szilvia – szilvia.toth–mozer@rk.elte.hu – ELTE Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
A Canvas LMS használatának tapasztalatai az ELTE képzéseiben

Czeglédi László – czegledi.laszlo@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Adaptív tanulási környezetek könyvtári támogatása a felsőoktatásban

Kovács Cintia – kcintia91@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem NTDI
Az elektronikus tanulási környezetben szerzett tapasztalat mint az online tanulói eredményességet meghatározó tényezők egyike

Vágvölgyi Csaba – vagvolgyi.csaba@gmail.com – Debreceni Egyetem
Learning Analytics a Moodle LMS–ben

Zörög Zoltán – zorog.zoltan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
ERP oktatási modell e–learning tananyagokkal

Nádasi András János – nadasia@ektf.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Humán teljesítménytechnológia és oktatási rendszerfejlesztés a tanárképzés területén

19:00–22:00 Agria Média Díszvacsora (TISZK, Bartók Béla tér 4.)
08:00–17:00 Kiállítók (Aula, földszint)

  • Balázs-diák Kft.
  • Promethean
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató

 

2017. október 13. (péntek, 2. nap)

8:00–15:00 Regisztráció
9:00–09:45 Plenáris előadások
(Díszterem A/201, 1. em.)
Elnök: Kis–Tóth Lajos
Kis-Tóth Lajos (Eszterházy Károly Egyetem, ny. főiskolai tanár)

Az Agria Media szerepe az oktatástechnológia szemantikájában

09:45–10:30 Dóczi Tamás (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár)

“Utazás a koponyán belül.” Képalkotás az agyi kórfolyamatokról

10:30–11:15 Soós Sándor (Magyar Tudományos Akadémia, Tudománypolitikai és Tudományelemzési osztályvezető)

A Tudománymetria információtechnológiai trendjei és hatásuk a kutatási-felsőoktatási szférában

11:15–11:25 Kávészünet
11:15–12:45 Poszterbemutatók (Díszterem A/201 előtti tér, 1. em.)
11:25–12:45 Előadások szekciónként (Díszterem, A/201, 1. em.)
VI. szekció
Szekcióvezető: Komló Csaba

Softvaretechnology development of information systems

Borsi Balázs – borsi.balazs@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem -Szekszárdi Júlia – szekszardi.julia@gmail.com – Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE)
Knowledge creation for education: a filmmaking experience

Tudor Jebelean – Tudor.Jebelean@jku.at – RISC, Johannes Kepler University Linz, Austria – Gabor Kusper – gkusper@aries.ektf.hu – Esterhazy Karoly College, Eger, Hungary – Anna Medve – medve@almos.vein.hu – University of Pannonia, Veszprem, Hungary
Case Studies in Certified Software Development
Esettanulmányok a hitelesített szoftverfejlesztés területén

Ollé János – olle.janos@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet
The impact of activity–based instructional design on the development of critical thinking competence

Fodor Zoltán – zoltan.fodor.0708@gmail.com
Possible planning technique in content based instruction

11:25–12:45 Előadások szekciónként (A/112, 1. em.)
VII. szekció
Szekcióvezető: Racsko Réka

Az információs társadalom neveléstudományi aspektusai I.

Bernhardt Renáta – bernhardt.renata@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Az információs–kommunikációs technológia használatára irányuló hallgatói és gyakornoki attitűd vizsgálata

Dancsó Tünde – dancso.tunde@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az akkreditált informatikai továbbképzések tartalmi elemzése

Simándi Szilvia – simandi.szilvia@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Tanulókörök – közösségi tanulás

Racsko Réka – racsko.reka@unni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
A személyes tanulási környezet keretei a professzionális felsőoktatásban

11:25–12:25 Előadások szekciónként (A/213, 2. em.)
VIII. szekció
Szekcióvezető: Tóthné Parázsó Lenke

Gamifikáció az oktatásban

Tóth László – toth.laszlo@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
A játékosítás használatának egyes jellemzői a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében

Mező Katalin – kata.mezo1@gmail.com – Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Különleges bánásmód és médiainformatika

Tóthné Parázsó Lenke – tothne.parazso.lenke@uni–eszterhazy.hu– Eszterházy Károly Egyetem
Értékelés–mérés tapasztalatai a pedagógiai gyakorlatban

12:45–13:45 Ebéd (Díszterem A/201 előtti tér, 1. em.)
13:4515:15 Előadások szekciónként (Díszterem A/201, 1. em.)
IX. szekció
Szekcióvezető: Stóka György

Az e–, és m–learning rendszerek jelentősége a felsőoktatásban II.

Hambalík Alexander – alexander.hambalik@stuba.sk – Institute of Computer Science and Mathematics FEI Slovak University of Technology in Bratislava -Marák Pavol – pavol.marak@stuba.sk – Institute of Computer Science and Mathematics FEI Slovak University of Technology in Bratislava
Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz

Koczka Ferenc – koczka.ferenc@uni–eszterhazy.hu
Tananyagfejlesztés informatikusok számára

Könczöl Tamás Balázs – ktb@skilldict.hu – SkillDict Kft. – Vitéz Gyöngyvér – vgy@skilldict.com – SkillDict Kft.
SkillToolkit adaptív eLearning megoldás, az igazolhatóan eredményes képzés megvalósításának eszköze

Bednarik László – bednarik.laszlo@uni–eszterhazy.hu
Az Informatikai képzés bővítése az Eszterházy Károly Egyetemen

13:4515:25 Előadások szekciónként (A/112, 1. em.)
X. szekció
Szekcióvezető:  Dani Erzsébet

A technológiai környezet kritikai megközelítése

Baják Imre – bajak.imre@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Baják Szabolcs – bajak.szabolcs@uni–bge.hu – Budapesti Gazdasági Egyetem – Gubán Ákos – guban.akos@uni–bge.hu – Budapesti Gazdasági Egyetem
Az információs rendszerek tervezésének elmélete és egy példa gyakorlati megvalósítására a közigazgatásban

Gábor Béla – gabor.bela@uni-eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem – Földvári István – Foldvari.Istvan@ofi.hu – Eszterházy Károly Egyetem –OFI
Okostankönyv: az újgenerációs tankönyvek digitális formátuma

Geda Gábor – geda.gabor@uni–eszeterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Virtuális látogatók – valóságos kísérletek

Mogyorósi Zsolt – mogyorosi.zsolt@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék  Virág Irén – virag.iren@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék
Eportfólió – mint tanári kompetenciákat fejlesztő eszköz?

Dani Erzsébet – dani.erzsebet@zimbra.inf.unideb.hu – Debreceni Egyetem Informatika Kar – Csernoch Mária – csernoch.maria@zimbra.inf.unideb.hu – Debreceni Egyetem Informatika Kar
A hiperfigyelmi információszerzéstől a mélyfigyelmi algoritmizálásig: a WSW–HY–DE

13:4515:25 Előadások szekciónként (213, 2. em.)
XI. szekció
Szekcióvezető: Tóvári Judit

Társadalmi igények és szükségletek transzverzális kompetenciái

Antal Péter – antal.peter@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Innovációk az általános iskolai olvasás–fejlesztésben

Göncziné Kapros Katalin – gonczine.kapros.katalin@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
STEM az oktatásban

Komenczi Bertalan – komenczi.bertalan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáselméleti reflexiók az információtechnológiai kihívásra

Pacsuta István – pacsuta.istvan@uni–eszterhazy.hu – Eszterházy Károly Egyetem –GTK
Választott értékek és közösségi oldalak felhasználásának kapcsolata

Dr. Tóvári Judit – judit.tovari5@gmail.com – Eszterházy Károly Egyetem
Digitális könyvtárak a tudományos kutatás és az oktatás szolgálatában. Az angolszász minta

15:2516:00  Záró plenáris előadás (Díszterem A/201, 1. em.)
08:00–15:00 Mobidik (Eszterházy tér)

Mobil Digitális Iskola, digitális módszertani bemutató

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close